حمل و نقل در لندن- بخش اول

In: تکنولوژی|حمل و نقل

17 Jul 2011

مقدمه
لندن یکی از شهرهای متروپل بزرگ دنیا می باشد که از هر قوم و ملتی در آن یافت می شود. جاذبه های لندن بی شمار است و به راستی دل کندن از این شهر بسیار سخت است. یکی از بهترین خصوصیات لندن وسایل نقلیهٔ عمومی آن می باشد. براحتی می توان در لندن زندگی کرد بدون آنکه به وسیلهٔ شخصی نیاز داشته باشید. از این روی لازم دیدم شما را با وسایل عمومی لندن و ترکیب استفاده از آن در اقشار گوناگون آشنا نمایم.

اطلاعات جامع جمعیتی
جمعیت مقیم لندن بزرگ 7.75 میلیون نفردر اواسط سال 2009 تخمین زده شده است، افزایش 85000 یا 1.1 درصد از 7.67 میلیون در سال 2008 . بین سالهای 2001 تا 2009 جمعیت لندن با رشد 5.7 درصد یا بیش از 41600 نفر، بیش از هر منطقه دیگر در بریتانیا رسیده است. رشد جمعیت در سال های اخیر در لندن به طور عمده توسط تغییر طبیعی (تولد بیش از مرگ و میر)، رانده شده است که این 78000 نفر به جمعیت لندن افزوده است.

تعداد مسافران، افرادی که خارج از لندن بزرگ زندگی می کنند اما برای کار کردن به لندن سفر می کنند، از 700000 نفر در سال 2004 به 790000 در سال 2008 افزایش یافته و سپس به 770000 نفر در سال 2009 سقوط کرد اما به 810000 نفر در سال 2010 مجدداً افزایش یافت. همچنین تعداد مسافران خارج شده از لندن به مناطق شرق و جنوب شرق جهت کار روند افزایش از 320000 نفر در سال 2008 به 350000 نفر در سال 2009 نشان داده است.

تعداد مسافرین با اقامت یک شب و گردشگران خارجی در لندن در سال 2009 کاهش یافته است که منعکس کننده شرایط رکود در اقتصاد ملی و جهان می باشد. بازدید کنندگان از لندن از بقیهٔ انگلستان به 10.8 میلیون نفر، 5 درصد کمتر از سال 2008 رسیده و برابر با حدود 65000 نفر هر شب به طور متوسط لندن بازدید کننده داشته است. بازدید کنندگان خارج از کشور 14.2 میلیون یا بطور متوسط 235000 نفر در یک شب با 4 درصد کاهش نسبت به سال 2008 مواجه بوده است. نیروی کار در لندن بیش از 4.75 میلیون نفر در ماه ژوئن سال 2010 بوده است. رشد نیروی کار سالانه در لندن در حال حاضر منفی می باشد.

شکل 1- جمعیت لندن بزرگ (میلیون نفر)

شکل 1 روند بلند مدت در جمعیت مقیم لندن بزرگ را نشان می دهد. از شروع دههٔ 1990 تا کنون جمعیت لندن کمی بیش از 1 میلیون نفر افزایش یافته است که نشانگر متوسط رشد سالانهٔ 0.7 درصد در طی 20 سال قبل است. جمعیت لندن در سال 1901 برابر با 6.5 میلیون نفر، در 1961 برابر با 7.4 میلیون نفر و در سال 2009 برابر با 7.75 میلیون نفر بوده است که از ثبات نسبی برخوردار می باشد. برای جمعیت لندن ادامه رشد در حدود 1.1 میلیون نفر بیشتر انتظار می رود – جمعیت لندن بزرگ 8.83 میلیون نفر تا 2031 پیش بینی می شود.

حرکت و جابجائی مردم به منزله “سفر” است. واحد معمول مورد استفاده برای اندازه گیری جابجائی مسافر سفر است. سفر حرکت فرد از یک مکان به مکان دیگر برای رسیدن به یک هدف و یا انجام فعالیت در مقصد است. فعالیت ها معمولاً ربطی به روند خود سفر ندارند و سفر پس از آنکه به مقصد می رسیم به اتمام میرسد. امّا ممکن است که در نقاطی بین راه، مسافر برای تغییر از یک روش سفر به روش دیگر، برای مثال ، برای تغییر از اتوبوس به قطار، توقف نماید. این تعویض وسیلهٔ نقلیه منجر به شکستن سفر به “مراحل سفر” جداگانه می شود. بسیاری از آمار سفرها به دست آمده از مشاهدات و یا عملیات حمل و نقل بر اساس مراحل سفر، نه سفر کامل است. شکل 2 تخمین متوسط کل حجم تعداد سفر روزانه در لندن بزرگ از سال 1993 تا 2009 را نشان می دهد. پیاده روی و وسایل نقلیهٔ عمومی جمعاً بیش از 64 درصد حمل و نقل را شامل می شوند و این روند کاهش ترافیک وسایل نقلیهٔ شخصی با اعمال محدودهٔ تردد در مرکز لندن و با وضع مالیات ترافیک در سالهای اخیر ادامه یافته است.

شکل 2- کل حجم سفر در لندن بزرگ. تخمین متوسط تعداد سفر روزانه از سال 1993 تا 2009.

سهم معین هر نوع وسیلهٔ جابجائی از مراحل سفر روزانه در لندن در 2009 در شکل 3 نشان داده شده است. 36 درصد مسافرت های شهری با وسائل نقلیهٰ شخصی می باشد. 40 درصد از سفرها با اتوبوس، مترو و قطارهای شهری است. مترو لندن را underground می نامند و قطار سبک لندن را DLR میگویند. در لندن قطار شهری دیگری که روی زمین حرکت می کند وجود دارد که آنرا بریتیش ریل می گویند. در مورد هر یک از این وسایل حمل و نقل در بخش دوم بتفضیل توضیح خواهم داد.

شکل 3- سهم انواع وسایل نقلیه در مراحل سفر روزانه در لندن در 2009

در دراز مدت، همچنانکه در شکل 4 نشان داده شده، تعداد کل سفر روزانه مردم که وارد به مرکز لندن در اوج صبح و طی روزهای کاری هفته سال، بعد از سال ها بین 1.0 میلیون تا 1.2 میلیون نفر کاملا با ثبات بوده است. از لحاظ تاریخی این مجموعه یک الگوی ادواری پس از چرخه اشتغال در مرکز لندن را نشان می دهد. در سال های اخیر، مجموع کل سفر در سال 2008 به اوج 1.14 میلیون نفر رسید، افزایش 1 درصد نسبت به سال قبل وسپس نسبتا به شدت با نرخ 4 درصد سقوط به 1.10 میلیون نفر در سال 2009 کاهش یافت، که منعکس کننده تاثیر رکود اقتصادی سال های 2008 و 2009 می باشد. رنگ نازنجی نشانگر استفاده از موتور سیکلت و اتوموبیل شخصی در لندن می باشد که بطور دائم در حال کاهش طی سال های متوالی بوده است و این از سیاست های خوب کنترل ترافیک و کاهش آلودگی شهر لندن می باشد.

شکل 4- تعداد افراد وارد شده به مرکز لندن در اوج صبح طی روزهای کاری هفته از سال 1978 تا سال 2009

شکل 5 مسافت طی شده در هر روز (کیلومتر) توسط ساکنان لندن را نشان می دهد. بطور متوسط افراد ورودی به مرکز لندن از حومه روزانه حدوداً 14 کیلومتر و افرادی که در مرکز زندگی می کنند تقریباً 8.5 کیلومتر در روز سفر می کنند. بطور متوسط 6 کیلومتر از این سفرها توسط اتوبوس، مترو و قطار انجام می شود.

شکل 5- مسافت طی شده در هر روز (کیلومتر) توسط ساکنان لندن.

اهداف این سفرها به تفکیک در شکل 6 نشان داده شده است. 31 درصد از این سفرها جهت خرید و کارهای شخصی می باشد. 26 درصد برای تفریحات و 8 درصد برای کارهای آموزشی و 6 درصد برای کار.

شکل 6- هدف سفرهای ساکنان لندن در 7 روز هفته 2007/2008

شکل 7 توزیع تعداد سفرهای ساکنان لندن بزرگ بر حسب هدف سفر با توجه به ساعت خروج در روزهای کاری هفته را نشان می دهد. در روزهای کاری هفته، اول صبح دوره اوج است که به وضوح قابل تشخیص است که نشانگر قله تردد برای رسیدن سرکار و بویژه، سفرهای مربوط به مکان های آموزشی از قبیل مدارس و دانشگاه ها می باشد.

خرید کردن و سفرهای کسب و کار شخصی در طول قسمت وسط روز متمرکزند. اوج سفر بازگشت بعد از ظهر توسط اهالی لندن با بیش از 2 میلیون سفر درساعت 15:00 شروع می شود. این شکل به روشنی نشان میدهد که اوج شدید در سفرهای بازگشت مربوط به آموزش، و همچنین سفر برای مقاصد دیگر می باشند.

شکل 7- تعداد سفر ساکنان لندن بزرگ بر حسب هدف سفر با توجه به ساعت خروج در روزهای کاری هفته 2007/2008

شکل 8 توزیع تعداد سفرهای ساکنان لندن بزرگ بر حسب هدف سفر با توجه به ساعت خروج در روزهای تعطیل آخر هفته، شنبه و یکشنبه، را نشان می دهد. مقایسهٔ شکل 7 و 8 تغییر مشهودی در ترکیب مسافران را در این دو روز تعطیل نسبت به روزهای کاری نمایان می نماید.

شکل 8 (الف)- تعداد سفر ساکنان لندن بزرگ بر حسب هدف سفر با توجه به ساعت خروج در روز شنبه، 2007/2008 .

شکل 8 (ب)- تعداد سفر ساکنان لندن بزرگ بر حسب هدف سفر با توجه به ساعت خروج در روزیکشنبه، 2007/2008 .

ادامه دارد

در این زمینه بیشتر بخوانید

No Comments

(Required)
(Required, will not be published)

دربارهٔ این وبلاگ

هدف این بلاگ گسترش صلح و دوستی بین ملل جهان و آشکار نمودن مشکلات حاد جاری میباشد. گرداننده این بلاگ معتقد است ادامه وضعیت مصرف انرژی فعلی جهان ناپایدار بوده و نهایتاً بدلیل کمبود منابع انرژی چنانچه اقدامی عاجل انجام نگیرد منجر به جنگ منابع خواهد گردید. عصر جدید از اواخر دهه نخست قرن بیست و یکم آغاز گردیده است. در نخستین دههٔ این قرن، قله نفت جهان در سال 2006 اتفاق افتاد. خصوصیت عصر جدید کمبود رو به فزونی منابع انرژی و رقابت شدید بر سر منابع باقیمانده خواهد بود. مجموعه مقالات این بلاگ سعی در روشن نمودن مسائل عصر جدید، قوانین حاکم بر آن و ارائه در حد امکان راهکارهای ممکن جهت برون رفت ازجنگ میباشد.

    آخرین پست‌ها

  • nc: سلام و ممنون از اطلاعاتی که دادید. فقط قیمتای روز به رو [...]
  • dggfrgh: درانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مر [...]
  • امین: ممنون نمودار ها عالی بودن منابعش رو هم چک میکنم [...]
  • امین: اگر آقایون میخواستن فکر و کار مفید بکنن که دیگه اوضاع ج [...]
  • Lilian: I want to send you an award for most hefplul internet writer. [...]